Vietnamese MINISTRY // LIFE STAGE GROUPS

SINH HOẠT CÁC BAN NGÀNH

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào một trong các ban ngành của Hội Thánh Đức Tin. Các ban ngành & các nhóm nhỏ của chúng tôi gặp nhau vào các thời điểm khác nhau trong tháng. Xin liên lạc với các Trưởng Ban dưới đây.


 

BAN NAM GIỚI

 

Trưởng Ban: Quy Tang

Trọng tâm các hoạt động của Ban Nam Giới HT Đức Tin là nhằm nâng đỡ, gây dựng lẫn nhau trở thành người đàn ông tin kính, hiểu biết Lời Chúa, năng động trong phục vụ, làm gương sáng để có ảnh hưởng tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng. 


 

BAN NỮ GIỚI

 

Trưởng Ban: Diep Pham


 

BAN THANH NIÊN VIỆT

 

Trưởng Ban: Joseph Huynh


Học đức tin

Nhóm tuổi: Pre K - 5th Grade

Mục Tiêu: Dạy các em cách đọc và hiểu biết Kinh Thánh qua phương pháp Giáo lý Kinh Thánh - đặt câu hỏi dựa trên một đoạn Kinh thánh hay một câu chuyện và nhân vật Thánh Kinh, gây dựng lẫn nhau trở thành người trẻ tin kính, hiểu biết Lời Chúa, làm gương sáng và gây ảnh hưởng tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng.